ORIENTERING OM PRIVATLIVSPOLITIK:

DATAANSVARLIG:

Psykolog Irene Munk Jensen

CVR. NR: 25537882

YDERNR.: 795542

Kjeldgårdsgade 22

9000 Aalborg

Tlf. 40 94 39 10

Mail: irenemunkjensen@gmail.com

  

BEHANDLING AF DINE OPLYSNINGER:

Indholdet er handler bl.a. om dataforordningsloven der trådte i kraft d. 25/5-18 i hele EU og derfor også i Danmark. Det betyder skærpede forholdsregler for alle virksomheder der håndterer personfølsomme oplysninger. Alle er underlagt Datatilsynets forordninger og tilsyn. Du ejer dine personlige oplysninger og skal give dit samtykke til hvem og hvad det skal bruges til. Du bliver bedt om at udfylde en samtykkeerklæring ved vores første møde og får informationer om, hvordan dine data bliver håndteret hos mig.

Jeg har indhentet databehandler aftaler med min samarbejdspartnere, der sikrer, at dine data bliver håndteret på en sikker måde.

Når du er i psykologisk behandling hos mig, er jeg som dataansvarlig forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig, jf. Psykologloven og bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer

Jeg kan ikke garantere 100% sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger når dat sendes og opbevares elektronisk. Med dit samtykke afgiver du således dine personlige oplysninger frivilligt og på eget ansvar.

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan jeg bruger og i nogle tilfælde videregiver dine personoplysninger.

 

TAVSHEDSPLIGT OG OPBEVARING AF DINE OPLYSNINGER:

Jeg skriver journal, det er lovpligtigt. Det vil sige, at jeg skriver notater om f.eks. dit helbred og dine sociale forhold. Formålet er at give dig en god og relevant behandling.

Jeg kan modtage oplysninger om dig fra din læge og andre, hvis du har givet dit samtykke til, at de sender oplysningerne til mig.

Jeg har tavshedspligt og det er kun mig der har adgang til din journal.

Jeg kan give oplysninger videre til din læge og andre, hvis du har givet dit samtykke til det.

Jeg sender nødvendige regningsinformationer til betalere, hvis nogen (sygesikringen, ”Danmark”, forsikring, kommunen o.l.) betaler dine samtaler helt eller delvist.

Jeg sender nødvendige regningsinformationer til min revisor, så jeg kan få lavet årsregnskab. Min revisor har tavshedspligt.

Jeg passer godt på dine data. Din journal bliver opbevaret i mit arkiv, under lås eller i et lukket og sikkerhedsgodkendt EDB- system. Jeg bruger systemet EG/ClinicCare. Jeg gemmer dine oplysninger i 5 år, i særlige tilfælde længere.

Din journal blive tilintetgjort 5 år efter du sidst har været til samtale. I særlige tilfælde senere.

 

OPLYSNINGS- OG TAVSHEDSPLIGT:

Jeg har pligt til at bryde min tavshedspligt, hvis der er alvorlig risiko for, at du eller andre kommer til skade.

Jeg har pligt til at underrette kommunen, hvis jeg er bekymret for, at et barns trivsel og udvikling

Jeg vil altid fortælle dig om det, hvis jeg mener det er nødvendigt at bryde min tavshedspligt.

 

DINE RETTIGHEDER VEDR. DINE OPLYSNINGER:

Du har ret til at få at vide, hvad der står i din journal. Kontakt mig, hvis du vil have en kopi. Kopien kan udleveres til dig ved personligt fremmøde og underskrift.

Journaler udleveres ikke til 3. part.

Man må ikke slette i en journal. Er der skrevet noget forkert kan der tilføjes en rettelse. Jeg kan rette og slette i alt andet end journalen.

 

 

LOVE OG REGLER:

Om journaler:

Autorisationslovens kap. 6 og Journalbekendtgørelsen (bkg.nr. 1+90 af 28. juli 2016 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Psykologlovens §14 og bekendtgørelse om behandling af personoplysninger nr. 567 af 19. maj 2017 om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.

 

Om samtykke tl registrering af data:

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f.

Om pligt til at underrette om fare:

Sundhedslovens §41 og Sundhedsloven kap. 9, §41-48.

Om behandling af persondataoplysninger:

EU's  Persondataforordning art. 6 og 7.

Om skærpet underretningspligt, når det gælder børn og unges trivsel:

Servicelovens § 153.

Om klage over min behandling af dine oplysninger:

Datatilsynet, Borgergade 2B, 5. sal, 1300 København K.

WWW.datatilsynet. Dk

 

Lovgivningen opdateres løbende og der kan derfor ske ændringer. Anden relevant lovgivning kan gælde ud over det ovennævnte.

Kontakt

Klinisk psykolog
Irene Munk Jensen
Kjeldgårdsgade 22
9000 Aalborg

Tlf. tid: 12.15 - 12.45

Træffes bedst på tlf. eller SMS

Tlf. 40 94 39 10
irenemunkjensen@gmail.com

Telefontid: 12.15 - 12.45

Top