Hvordan arbejder jeg?

For mig betyder det at gå til psykolog at blive klogere på sig selv, sit liv, de udfordringer og problemer der kan være. At arbejde med sig selv og problemerne giver mulighed for at få ryddet op i f.eks. tanker og følelser. Det giver plads til forandring; til større tilfredshed og glæde.

Jeg arbejder ud fra at tingene hænger sammen; at vores forhold til andre mennesker og til de oplevelser vi kommer ud for i livet har betydning for, hvordan vi udvikler os og trives.

Det har stor betydning for vores psykiske sundhed, hvad vi har lært om at håndtere følelser og løse konflikter og, hvordan vi har lært det.

Mange gange handler psykologisk behandling og rådgivning om at forstå det der sker i følelserne og i samspillet med andre mennesker.

Det at forstå sig selv og sit liv giver mulighed for at udvikle andre redskaber til at håndtere de ting der sker i ens liv.

Indholdet i min værktøjskasse er baseret på en psykodynamisk og systemisk referenceramme. Jeg har viden og erfaring om den kognitive teori og terapi.

Jeg er optaget af og bruger den viden der er om, hvordan hjerne og krop ”husker” voldsomme oplevelser og, hvordan det kan vise sig senere i livet (mentaliseringsbaseret terapi, somatic experience og neuroaffektiv udviklingpsykologi).

Kontakt

Klinisk psykolog
Irene Munk Jensen
Kjeldgårdsgade 22
9000 Aalborg

Tlf. tid: 12.15 - 12.45

Træffes bedst på tlf. eller SMS

Tlf. 40 94 39 10
irenemunkjensen@gmail.com

Telefontid: 12.15 - 12.45

Top